Quick Search

    
 

Viktoriya, Vinnytsya 29 y.o. ID14345

Personal details
Name:Viktoriya
Age:29 years and 212 days
City:Vinnytsya, Ukraine
Marital status:Single
Registration:07 July 2009
Zodiac Sign:Aries
Languages:Russian (Fluent)
Children:No children
Body:Slim(slender)
Weight:50 kg (110 lb)
Height:170 cm (5 ft 6 ins)
Religion:Orthodox
Education:Bachelors degree
Job:Lawyer
offline 150 days
Viktoriya Vinnytsya

Partner age:

29-45

« prev next »