Quick Search

    
 

Viktoriya, Kharkiv 32 y.o. ID14486

Personal details
Name:Viktoriya
Age:32 years and 186 days
City:Kharkiv, Ukraine
Marital status:Single
Registration:31 May 2017
Zodiac Sign:Cancer
Languages:English (basic)
Children:No children
Body:Slim(slender)
Religion:Atheist
Job:Other
offline 95 days
Viktoriya Kharkiv

Partner age:

27-47

« prev next »