Quick Search

    
 

Evgeniya, Blagoveshchensk 29 y.o. ID14365

Personal details
Name:Evgeniya
Age:29 years and 49 days
City:Blagoveshchensk, Russia
Marital status:Single
Registration:28 February 2011
Zodiac Sign:Sagittarius
Languages:Russian (Fluent), English (Advanced)
Children:No children
Body:Slim(slender)
Height:165 cm (5 ft 4 ins)
Religion:Orthodox
offline 7 days
Evgeniya Blagoveshchensk

Partner age:

25-38

« prev next »